Bank nasienia szczecin

Bank nasienia (spermy) to miejsca, w jakich ukrywa się nasienie dawców. Potrzebują oni osiągnąć ściśle określone kryteria. Przede każdym w ich spermie powinna znaleźć się wystarczająca ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o odpowiednio dużej ruchliwości. Dawca wymaga być w ciekawej kondycji fizycznej, być w wieku do 35 lat oraz nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie podlega jego wzrost, budowa ciała kolor oczu i włosów i, co ciekawe, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma dostarczana jest nieodpłatnie. Wypłacana jest jedynie rekompensata za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł). Pierwszym krokiem kwalifikacyjnym dawcy jest istotny wywiad, podczas którego zadawanych stanowi mu szereg pytań odnośnie jego bycia seksualnego, przebytych wad i sprawy rodzinnej. Później bada się jego krew w charakterze sprawdzenia, czy nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli każde warunki zostaną spełnione oddane nasienie trafia do banku spermy na stan pół roku. Tylko po upływie ostatniego terminu prowadzi się nowe pytania i na ich przyczynie kieruje nasienie do danych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę - klinika musi uzyskać pełną odpowiedzialność na dobre przechowywanie nasienia. W naszym świecie praktyka oddawania spermy jest nadal jeszcze mało atrakcyjna, stąd pobrany materiał nigdy nie ulega zniszczeniu. Korzystać z banku teoretycznie że każdy. Ale na miar polskiego prawa samotne osoby nie mogą wykorzystać z usług banku spermy (dziecko musi bo na jego sił być jednocześnie rodzica i matkę). Najczęściej klientami takich klinik są bezpłodne pary i mężczyźni będący nosicielami chorób genetycznych, których nie chcą ujawniać swoim synom.