Home Uncategorized Bezpieczenstwo pracownikow pomocy spolecznej

Bezpieczenstwo pracownikow pomocy spolecznej

written by admin Lipiec 24, 2017

Bezpieczeństwo gości jest bardzo istotne, a szczególną ostrożność należy złożyć na mieszkania, w których powstaje duże zanieczyszczenie powietrza rozmaitymi pyłami. Istnieją zatem zarówno pyły z czynników organicznych, jak również nieorganicznych. Do ostatnich podstawowych można zaliczyć pyły płynące ze skór, mąki, zboża lub drewna. I te drugie oznaczają pyły z farb proszkowych, chemikaliów, metali albo kamieni.

Owe zwiększone zapylenie stwarza poważne zagrożenie wybuchem, a przyczyną zapłonu pyłów może być nie tylko ogień, lecz i mocno rozgrzane części maszyn, iskra elektryczna lub zaiskrzenie mechaniczne. Więc tak istotne jest skrupulatne odpylanie. Po prostu, warto na bieżąco usuwać jakieś większe grona pyłów.
Instalacja ATEX odpylająca zawiera filtry oraz wentylatory z prawym zabezpieczeniem przeciwwybuchowym, który stanowi podobny z wymaganiami dyrektywy ATEX. Filtry zostają więc zaopatrzone w panele eksplozyjne chroniące filtry i wszelkie urządzenie przed uszkodzeniem. Dodatkowym ubezpieczeniem są klapy zwrotne zainstalowane na kanałach wentylacyjnych, które uniemożliwiają powtarzanie się płomienia powstającego wewnątrz instalacji po wybuchu miału w filtrze. Instalacja ATEX jest i zaopatrzona w optymalni sposób przyczyniający się do gaszenia iskier zapalnych lub system skutecznego gaszenia ognia dwutlenkiem węgla. „Atex installation” odpylająca winna być uziemiona a nie może dodawać się do gromadzenia ładunków elektrostatycznych, ponieważ istnieje ryzyko wywołania iskry prowadzącej do wybuchu. Zawory celkowe są kolejne elementy zabezpieczające w budowach ATEX. Ich pierwszą wartością jest wytrzymałość na przechodzenie płomienia oraz uderzenia ciśnienia w sezonie eksplozji, a priorytetowym zadaniem samoczynne usuwanie pyłu, który kumuluje się w filtrze.

You may also like