Bezpieczenstwo pracy 9 2010

Dodatkowo w XIX wieku rola w szerokich fabrykach niosła ze sobą niebezpieczeństwo utraty życia. Ludzie pozbawieni dobrych warunków rzeczy i biorący głodowe pensje każdego dnia walczyli o bycie wykonując ciężką pracę, np. w tartaku. XXI wiek przyniósł wielkie zmiany w systemie traktowania pracownika, a także bezpieczeństwa w tle pracy.

Co prawda są firmy, które nadal nie uważają na dostarczenie odpowiedniego otoczenia, natomiast na że nie są to instytucje zwracające się przetwórstwem drzewa, węgla, czy produktów budowlanych. Otóż zapylenie powietrza np. farbami proszkowymi może zaowocować eksplozją, a związek z ogniem pożarem. Stąd te przedsiębiorstwa zagrożone tego modelu niebezpieczeństwami stosują zaawansowane systemy atex dust extraction, do których zaliczamy wentylatory i filtry, które zawierają odpylanie zgodnie z regułą atex. W współzależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa stosowane filtry mogą stanowić brane jednorazowo lub dużo razy. Mechanizm działania polega na tym, aby pod wpływem eksplozji miału w instalacji rozerwaniu ulega membrana. Konsekwencją takiego wykonywania będzie uwolnienie gazów wybuchowych do atmosfery, co zapobiegnie uszkodzeniu filtra, a jeszcze innym nieprzewidzianym wypadkom. Kolejnym elementem, w jakie mogą stanowić wyposażone instalacje odpylania, jest sposób gaszenia iskier lub gaszenia pożaru dwutlenkiem węgla. W instalacji instalacji atex są także śluzy celkowe dostarczające do pełnego usuwania zgromadzonego w filtrze pyłu. Zawory są ognioodporne, a więcej nie ulegają rozerwaniu w kontakcie z uderzeniem ciśnienia podczas eksplozji. Każdy świadomy właściciel przedsiębiorstwa, w którym w powietrzu mogą przemieszczać się łatwopalne pyłki, powinien zainwestować w prawdziwej formie sprzęt wentylująco-filtrujący. Takie stanowisko będzie mówiło o odpowiedzialności, a i przezorności. W obrębie doskonale wiadomo, że o dużo tańsze jest zapobieganie wypadkom niż ponoszenie kosztów połączonych z konkurencją z ich efektami.