Bezpieczenstwo w zakladach przemyslowych 2

Na terenie całego naszego kraju funkcjonuje kilkaset fabryk różnego rodzaju. Zatrudniają one razem kilkadziesiąt tysięcy osób. Codziennie zdarzają się wypadki, gdzie pracownicy fizyczni tracą zdrowie, a nawet życie w