Controlling i rachunkowosc zarzadcza pdf

Controlling finansowy jest integralną częścią controllingu w jakiejkolwiek poważnej firmie. Controlling zabiera się ustalaniem zapotrzebowania na zabiegi pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a także płynnością ekonomiczną i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można podzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do bliskiego świecie przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz ogromniejsza wartość i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zobaczyć, że z controllingiem przechodzimy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w korporacji, - Firma nastawiona jest na osiąganie dokładnie wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki zamierza sprawiać, że firma pracuje efektywniej, - Prowadzona jest rachunkowość zarządcza, która idzie na korzystanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Wprowadzenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej strukturze. Zamienia się jej forma organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a ponadto obieg dokumentów w korporacji. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych buduje się szczególny nacisk na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, jeśli jesteśmy do tworzenia z rachunkowością zarządczą.