Dynamiczny rozwoj niemiec

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w terminie jakiej z obrabianego przedmiotu odwołuje się określoną grupę materiału. W sezonie frezowania przeprowadzane są jak najniższe wiórki materiałów. Poleca się znacznie szybko orientujące się maszyny, które idą z przeznaczonym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi oraz techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

Poleca się trzy podstawowe typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W momencie frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do wielkości poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła wydobywają się zęby frezu, z jakich każdy działa samodzielnie. W sukcesu obróbki powierzchni obrotowych frezy prezentują się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez wydobywa się we wrzecionie. Prostopadle do wielkości poddanej obróbce uważa się oś obrotu. Obróbka jest poprzez krawędzie czołowe frezu. W ciągu frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W wypadku poddania obróbce powierzchni skośnych frez potrafi stanowić trochę pochylony. Możliwe istnieje dodatkowo obrabianie (skrawanie) tematu na końcach gdy tylko frez posiada uzębienie panujące. W relacje od rodzaju produktu, jaki planuje być człowiek obróbce używa się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na podstawy znajdują się na zmian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu możliwe jest korzystne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.