Dyrektywa unijna dotyczaca urlopow wypoczynkowych

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które potrzebują być osiągnięte przez wszystkie produkty, jakie są oddane do wypełnienia w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z regułą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, wprowadzanych w niektórych krajach członkowskich organizowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie potrafią stanowić niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może przychodzić do zaostrzenia wymagań założonych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w mieszkanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, jakie jest powiązane z zastosowaniem dowolnego produktu w rozmiarach, w których potrafi żyć atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie zgody z normami atex a za dostosowanie danego produktu do aktualnych prawd. Atest atex jest chciany w sukcesie produktów, jakie dostają się w okolicy zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia wybuchem istnieje to dziedzina, gdzie buduje się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w powiązaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do grupy takich substancji uznaje się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Mogą to być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu wchodzi w przypadku, jak duża ilość energii wypływająca z efektywnego źródła zapłonu wchodzi do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru trafia do wybuchu, który stanowi wielkie ryzyko dla jedzenia i zdrowia ludzkiego.