Dyrektywa unijna w sprawie serwisu aut na gwarancji

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do wyrobów przeznaczonych do karierze w dziedzinach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać ostre wymagania kierujące się nie jedynie do bezpieczeństwa ale również do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W myśl przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też połączone z ostatnim każde procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są z poziomu zagrożenia środowiska, w którym specjalne narzędzie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi pełnić dany produkt, by mógł stanowić wiązany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże zagrożenie wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W liczby grupie dostają się urządzenia, które odnosi się w podziemiach kopalni również na powierzchniach, które mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa uzyskuje się do urządzeń, które stosuje się w drugich miejscach, a jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń funkcjonujących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej wrażliwe wymagania można z łatwością zlokalizować w granicach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że dania dopuszczone do lekturze w przestrzeniach zagrożonych wybuchem powinny stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być oczywisty, widoczny, stały i czytelny.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub pojedyncze wyposażenia w charakteru zapewnienia zgody z aktualnymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.