Dyrektywa uslugowa ue

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kieruje się do wyrobów danych do funkcji w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania zabierające się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz też do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/kasa_fiskalna_elzab_k10/

W treść przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a też związane spośród tym całe procedury oceny w pierwszej mierze uwarunkowane są z stanu zagrożenia środowiska, w którym dane wyposażenie będzie działało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi wykonywać dany produkt, żeby mógł być kierowany w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Jest ich dwie. W liczby klasie uważają się urządzenia, które rzuca się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, które mogą stanowić zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kojarzy się do urządzeń, które kieruje się w przyszłych miejscach, a które potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla wszystkich urządzeń działających w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej szczegółowe wymagania ważna z łatwością odnaleźć w umowach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia przyjęte do praktyki w okolicach zagrożonych wybuchem winnym być oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien być wskazany, widoczny, stały i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontroli lub pojedyncze wyposażenia w punkcie zapewnienia zgody z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.