Dzialalnosc gospodarcza spolka

Oświetlenie awaryjne LED wykorzystywane jest także w małych obiektach, kiedy zaś w całych budynkach użyteczności publicznej i szpitalach, halach produkcyjnych i ekonomicznych. Nowe systemy oświetlenia awaryjnego obejmują oświetlenie ewakuacyjne, oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie pomieszczeń o właściwym zagrożeniu, antypaniczne oświetlenie stref przyjaznych i oświetlenie rezerwowe. Ewakuacyjne oświetlenie awaryjne LED jest utworzone w formie modułów i często używane w kinach, centrach handlowych, restauracjach, dyskotekach oraz halach sportowych.

Modny jest całym ważny wygląd oświetlenia awaryjnego LED - zielone prostokątne lampy z piktogramem przedstawiającym zarys drzwi, a za nim biała strzałka i osobę biegnąca razem z jej stylem. Oznaczenia na ostatnich wersjach oświetlenia awaryjnego różnią się tym, że osobę wydobywa się wewnątrz białego prostokąta symbolizującego drzwi, zaś biała strzałka wskazuje punkt wyjścia ewakuacyjnego. Są różne rodzaje oświetlenia awaryjnego LED, choć generalnie różni się je na oświetlenie awaryjne zapasowe oraz awaryjne oświetlenie ewakuacyjne. Należy jednak podkreślić, iż dotychczasowe znaki bezpieczeństwa nadal obowiązują, lecz nowo instalowane oświetlenie awaryjne LED musi uwzględniać nowe oznaczenia.

Systemy ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego LED są potrzebne we wszystkich obiektach użyteczności publicznej, i obiektem ich instalacji jest skierowanie wszystkich do bezpiecznego rozwiązania w wypadku ewakuacji. Z tegoż warunku powinny być dobra znane, więc w światłu ewakuacyjnym używa się technologię LED, czyli diody elektroluminescencyjne, które produkują więcej światła przy niższym zużyciu energii. Niewątpliwymi zaletami diod elektroluminescencyjnych jest niewielki pobór prądu, mała liczba napięcia zasilającego, małe straty energii, małe rozmiary też wielka sprawność, duża odporność tudzież wysoka wartość luminacji.