Dzialania operacyjne a strategiczne

Firmy zatrudniające się produkcją albo i sprzedażą produktów posiadają co chwila jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak i półproduktów. Oba skoncentrowane są na odpowiednim przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego organizacji należy dokładnie określić jego siłę. Wszystek spośród nich powinien ściśle nawiązywać do ważnych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, sztuka oraz dystrybucja. W sensu polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto zastosować specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych materiałów oraz produktów. Samym spośród nich istnieje szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to system do uprawiania magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i eksploatacja jest szczególnie intuicyjna. I można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje czynności połączone z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z głównymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak myśleć kartoteki towarowe? Jak dodać nowy towar? Jak stworzyć wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest wykonywany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu robiony jest artykuł z dużego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno europejskich i owych w terenie jednej podstawy danych. Sporządzane dokumenty MM świadczą o przesunięciach między magazynowych. W sztywny i łatwy sposób możemy przeprowadzić inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, kładącą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych towarów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy wiedze jak właśnie stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można również posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Sprawnie zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i przejrzysta dokumentacja dodają się do bliskiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi komórkami w firmie.