Filtrowanie internetu

worki do pakowania próżniowego

W moc gałęziach przemysłu mamy do tworzenia z koniecznością odpylania pyłów, które tworzą mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Stanowią obecne zwykłe procesy powiązane z zmianą węgla kamiennego, drewna w przemyśle drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły piszące w sektorze chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki został przygotowany razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych jesteśmy w ofercie dania i pełne instalacje zrobione zgodnie z obecną dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią żyć one stosowane dla odpylania pyłów należących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze projekty filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwala to na tworzenie ich w wszystkim miejscu, jaka jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak także w powierzchniach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie podstawowe metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technologia ta wykorzystuje systemy automatycznie reagujące na wstęp ciśnienia szybkiego i tłumiące w zarodku powstający wybuch. Organizm jest wyposażony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, przekazuje go do centrali, jaka z zmianie rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze środkiem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego rozwiązania to zaledwie około 60 ms. Bardzo szybkie stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Zatrzymuje się ona do używania wszelkiego rodzaju membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego urządzenia na zewnątrz. Tym rodzajem, ciśnienie jakie jest w ochranianym urządzeniu zostanie ograniczone do cen niebędącej zagrożenia. Używamy różnego sposobu wykonania techniczne membran: okrągłe lub prostokątne, płaskie lub wypukłe, urządzone w czujnik zerwania albo nie, uczynione ze pewni węglowej lub kwasoodpornej. Z ciekawości na obszar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest ustalenie strefy dużej w dziedzinie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w kraju konkretnej instalacji, każde jej cech i podzespoły są stosowane w taki metoda, żeby one jedne nie były podstawą powstania źródła zapłonu pyłów.