Gastronomia na kolach

Płynący z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to marka interaktywnego procesu szkolenia, kończącego się za pośrednictwem technik związanych z szkołami psychologicznymi. Stanowi wówczas typ szkolenia pracowników polegający na działaniu procesu decyzyjnego w końcu odpowiadania ich spraw zawodowych, co umożliwia indywidualnym osobom lub biurom w dynamizacji tempa wzrostu oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego standardu działania są coachowie, którzy idą ze znajomymi klientami na różnych płaszczyznach np. w stosunku z ich biznesem, rozwojem prace zawodowej, a dodatkowo analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z kolejnymi typami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie właściwszych decyzji, pełniejsze używanie ich prawdziwych predyspozycji, określenie swoich projektów oraz skupienie na optymalizacji działań idących do ich spełnienia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym projektem jest poprawienie pewności siebie klienta i okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych zmian w oparciu o jego własne wnioski i programy intelektualne. Innymi częściami charakterystycznymi w ćwiczeniach dla  pracowników w całości coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie posiada odpowiednia wyznaczać klientowi żadnych informacji; nie uczy ludzi, tylko poprawia im w procesie formowania się; jest wykonany na bazie pytań i stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; końcem jest dostarczanie do świadomego wprowadzania zmian.