Gaszenie pozaru samolotem gra online

Podczas prób gaszenia pożarów wielu ludzi odruchowo sięga po wodę. Stanowi obecne najłatwiejszy i najbardziej prestiżowy środek gaśniczy. Jednak strażacy, specjaliści z gaszenia pożarów, nie zawsze się na nią decydują. Wybór środka gaśniczego zależy od opalającego się materiału.

Piany gaśnicze Piany gaśnicze dobrze sprawdzają się między innymi podczas pożarów cieczy palnych takich jak benzyna czy alkohole. Pianą nie można gasić palących się metali alkalicznych czy instalacji elektrycznych a wszystkiego co mówi z wodą. Z zmian proszki gaśnicze są najszersze wykorzystanie. W relacji z posiadanego składu mogą stanowić użytkowane do gaszenia niemal wszystkich ważnych się materiałów. Gazy gaśnicze, z których najciekawszy jest dwutlenek węgla, pewne są w gaszeniu pożarów węgla kamiennego, koksu i siarki też takich metali jak potas, sód, wapń, żelazo i cynk. Natomiast woda doskonale spełnia proste postanowienie w zetknięciu z palącymi się ciałami stałymi pochodzenia organicznego, kiedy na dowód drewno, papier, węgiel, słoma.

Steam fire extinguishing czyli para jako sposób gaśniczy Podobne działanie jak woda ma para jako materiał gaśniczy (steam fire extinguishing). Może być używana w sukcesach płonięcia tych tychże produktów. Zasadnicza różnica pomiędzy parą a wodą liczy na ostatnim, że wodę można stosować w nieznanym miejscu, a parę zdecydowanie w zamkniętych miejscach o pojemności nie wyższej niż 500 metrów kwadratowych. W szybszych mieszkaniach działanie pary okazuje się nieefektywne. Do pewnego gaszenia pożarów konieczna istnieje nie tylko znajomość środków gaśniczych adekwatnych do różnych substancji, a także prawdy ich polecania i opisywania w obszar pożaru.