Home Uncategorized Instalacja latex krok po kroku

Instalacja latex krok po kroku

written by admin Maj 24, 2017

comarch optima cennik

ATEX to plan od francuskich słów Atmosphères Explosibles. Jest więc wpisana w życie dyrektywa Unii Europejskiej, w której nazwane zostały wymagania co do produktów branych w powierzchniach zagrożonych wybuchem. W dyrektywie wprowadzono plan na dwie strefy zagrożenia. Pierwsza związana jest z gazami, cieczami dodatkowo ich oparami, druga dotyczy palnych pyłów. Aby dokonać montażu instalacji ATEX (atex installation), potrzebne są cztery kroki. Pierwszy to analiza i praktyka ryzyka, drugi – wdrożenie, trzeci – regulacja, czwarty – dokumentacja.
Krok ważny to testy środowiskowe, które pozwolą na ocenę ryzyka wybuchu oraz zaproponowanie metod jego minimalizacji. Są również za podstawę do wykonania wstępnego projektu instalacji. W etapu drugim jest ona umieszczona, a następnie każde urządzenia umieszczające się na instalację przechodzą wyczerpującą opiekę i trwają oznakowane razem z aktualnymi przepisami. Krok trzeci to rozruch oraz pomiary instalacji, a i weryfikacja jej założeń. Etap ostatni liczy na sporządzeniu projektu po wykonawczego oraz dokumentacji technicznej.
Każda instalacja ATEX musi mieć znaki CE oraz deklarację zgodności WE.
Struktura instalacji ATEX
W relacje od rodzaju strefy zagrożenia dopasowuje się odmienne wentylatory i filtry, wyposażone w zabezpieczenia przeciwwybuchowe, jak panele eksplozyjne. Kolejne elementy, w które że zostać wyposażona instalacja ATEX, to śluzy celkowe. Są one stałe również na uderzenie ciśnienia oraz płomienie.
Komu zlecić montaż budowie tego {typu?|rodzaju?|modelu?|gatunku?|standardu?}
Montażem instalacji ATEX przejmuje się wiele wyspecjalizowanych w ostatniego rodzaju? działaniach firm w regionu. Tak zajmują one własnych lekarzy i sprzęt pomiarowy, co pomaga w stworzeniu instalacji.

You may also like