Instalacja latex krok po kroku

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-erp-optima/modul-crm-i-serwis-comarch-erp-optima/Moduł CRM i serwis - Comarch ERP Optima - POLKAS & COMARCH - Systemy ERP

ATEX to plan od francuskich słów Atmosphères Explosibles. Jest więc wpisana w życie dyrektywa Unii Europejskiej, w której nazwane zostały wymagania co do produktów branych w powierzchniach zagrożonych wybuchem. W dyrektywie wprowadzono plan na dwie strefy zagrożenia. Pierwsza związana jest z gazami, cieczami dodatkowo ich oparami, druga dotyczy palnych pyłów. Aby dokonać montażu instalacji ATEX (atex installation), potrzebne są cztery kroki. Pierwszy to analiza i praktyka ryzyka, drugi – wdrożenie, trzeci – regulacja, czwarty – dokumentacja.
Krok ważny to testy środowiskowe, które pozwolą na ocenę ryzyka wybuchu oraz zaproponowanie metod jego minimalizacji. Są również za podstawę do wykonania wstępnego projektu instalacji. W etapu drugim jest ona umieszczona, a następnie każde urządzenia umieszczające się na instalację przechodzą wyczerpującą opiekę i trwają oznakowane razem z aktualnymi przepisami. Krok trzeci to rozruch oraz pomiary instalacji, a i weryfikacja jej założeń. Etap ostatni liczy na sporządzeniu projektu po wykonawczego oraz dokumentacji technicznej.
Każda instalacja ATEX musi mieć znaki CE oraz deklarację zgodności WE.
Struktura instalacji ATEX
W relacje od rodzaju strefy zagrożenia dopasowuje się odmienne wentylatory i filtry, wyposażone w zabezpieczenia przeciwwybuchowe, jak panele eksplozyjne. Kolejne elementy, w które że zostać wyposażona instalacja ATEX, to śluzy celkowe. Są one stałe również na uderzenie ciśnienia oraz płomienie.
Komu zlecić montaż budowie tego {typu?|rodzaju?|modelu?|gatunku?|standardu?}
Montażem instalacji ATEX przejmuje się wiele wyspecjalizowanych w ostatniego rodzaju? działaniach firm w regionu. Tak zajmują one własnych lekarzy i sprzęt pomiarowy, co pomaga w stworzeniu instalacji.