Instytut psychiatrii i neurologii dojazd

Jedną z głównych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest znajdujący się już w Warszawie, otwarty w 1951 roku z działalności grup psychiatrów i neurobiologów, w niniejszym ważnego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w rozmiarze badań naukowych i szkoleń ze Międzynarodową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne pytania w charakterze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w granicy kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w zasięgu tych dziedzin (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i pomaganie w warunkach ambulatoryjnych. Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym, rozwijania i studium doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna i instytuty naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki i Działania Uzależnień. W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują piękne i znacznie efektywne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście lekarza do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i rozwijane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z niemałymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a tenże budynek wymaga gruntownego remontu, na jaki brakuje środków. Mała ilość łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej chorych i zapewnienia komfortowych warunków leczonym to dopiero część kłopotów Instytutu. Kwestia materiałów na remonty klinik pozostaje kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Żyć może, w krótkiej przyszłości, uda się wysupłać leki na remont i Instytut będzie mógł realizować swoją misję działania z starcie do celu.