Instytut psychiatrii i neurologii rejestracja

Samą z dużych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest wydobywający się już w Stolicy, ubrany w 1951 roku z propozycje grup psychiatrów i neurobiologów, w obecnym wybitnego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w obszarze badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne doświadczenia w kierunku psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w sile kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w zakresie tych rzeczy (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz pomaganie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi i działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), rozwijania i studium doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i instytuty naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki i Pomagania Uzależnień). W porządku Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują ekonomiczne a znacznie atrakcyjne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalisty do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i zarządzane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z niemałymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a sam budynek wymaga gruntownego remontu, na jaki brakuje środków. Mała liczbę łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych oraz zapewnienia komfortowych warunków leczonym to chociaż część kłopotów Instytutu. Kwestia materiałów na remonty klinik jest kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Żyć chyba, w krótkiej przyszłości, uda się wysupłać leki na remont i Instytut będzie mógł realizować swoją pracę działania od wstępu do kraju.