Jak wyglada ewidencja na kasie fiskalnej w walucie obcej

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kasie fiskalnej w obcej walucie jest możliwa?

W związku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do dokonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z każdej sprzedaży, a także do wydawania wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, podobnie jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera dane, jakie powinny znajdować się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, które muszą spełniać kasy rejestrujące zapisane są natomiast w rozdziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w myśl § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w sklepie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, lub jej skrótu, a także zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania daty i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w innej walucie w pamięci fiskalnej, a także przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na obce waluty, przy czym wynik przeliczenia razem z podaniem kursu i rozliczeniem zapłaty musi być zawarty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi zostać wykonane z dokładnością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a wynik przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Dodatkowo do oznaczenia skrótu nazw walut obcych używa się oznaczenia, które są stosowane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż towarów na rzecz konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, to co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, wyposażoną w funkcję, która umożliwi przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, która została opisania w pytaniu można wywnioskować, iż zapłata za zakupione towary ma być przyjmowana w euro, w czasie gdy wartość transakcji będzie wyrażona w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.


POLKAS
Pasternik 94, 31-354 Kraków
12 634 05 44
http://www.polkas.pl