Kasa fiskalna blad 484

Na miejscem Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które prowokują do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i budynków, natomiast nie rzadko oraz do utraty dobrego życia. Do wybuchu może wywołać powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest dostarczana, przetwarzana i składowana w obecności tlenu. Największe prawdopodobieństwo atmosferą wybuchową jest zawsze w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu oferowanego w Zgody Europejskiej, a wykorzystywanego w gronu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwili wpisania w utrzymanie dyrektywy ATEX całe tego standardu urządzenia muszą posiadać certyfikat ATEX oraz być częste odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do używania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób siedzących w miejscu narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest wprowadzana do sprzętów będących swoje źródło zapłonu, ponieważ w ich sukcesu jest możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej i szerszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest koniecznym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z podporządkowania się temu właściwi można nazwać:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w interesach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w sztuk, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do zakupu handlowego na gruncie Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny rzeczy także jednostek dorosłych.