Kasa fiskalna bursztyn blad 30

Na start warto wspomnieć co ma serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki tworzone w okresie gwarancji a po upływie gwarancji, a jeszcze niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do lektury serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów sprzedaje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a także pomoc w właściwym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W momencie obowiązkowych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza będące czynności: – ocenia stan plomb kasy dodatkowo ich zgodność z nadrukami w książce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego wersję, zgoda z nadrukami w pracy kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w kierunku emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty pierwszej i elementu fiskalnego co do zgód z listami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu wraz z zaleceniami pisze w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny pragnie być przygotowany i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił naszą praca czy z wszelkiej przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kwocie fiskalnej, jednak nie wyrejestrował kasy. 2. W terminie przeglądu technicznego określane są przede wszystkim te składniki konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów a których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak zatem w okresie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które sprawiają na działanie kasy, ani te nie sprawdza, lub nowe elementy urządzenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, użytkownik może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i wymianę uszkodzonych elementów, ale będą toż funkcje wykonywane poza przeglądem technicznym.