Kasa fiskalna jako drukarka

Hale produkcyjne są miejscami dość specyficznymi. Zbudowane są do wykonywania określonych, seryjnych czynności, często powtarzalnych aż do znudzenia przez tych samych ludzi. Są miejscami ściśle prowadzonymi przez brygadzistów, kierowników, dyrektorówi wreszcie kontrole i audyty zewnętrzne, lecz nie bezpodstawnie. Ponieważ każda hala produkcyjna bez powodu na rodzaj wytwarzanego dobra, jest narażona na najdalsze czynniki zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu oraz byciu.

Chodzi tu także o zagrożenia wynikające z awarii systemów zabezpieczeń, z pożarów czy katastrof wynikających bezpośrednio lub pośrednio z prac człowieka, mających charakter dynamiczny, lecz również o zagrożenia toksykologiczne i nowe, oddziałujące powoli, acz nieubłaganie na zdrowie człowieka pracownika w tym domu. Istotną sytuacją jest to, aby w halach produkcyjnych montować filtration of dust, czyli filtry odpylające. Chociażby w tłach, gdzie wydaje się zatem być niepotrzebne, wskutek procesów przemian zachodzących przy obróbce różnych surowców, wydalane są do grona mikroskopijne pyłki różnych substancji. Nawet substancje uznawane za nietoksyczne, przy regularnym wdychaniu do jazd oddechowych mogą w przyszłości powodować poważne stany zapalne dróg oddechowych.

Regularnie mieszkanie w mieszkaniu źle wentylowanym, nie urządzonym w filtry odpylające, może w perspektywie skutkować schorzeniami od ściany układu oddechowego lub alergiami. Nie powinno się tego bagatelizować. Człowiek każdego dnia, w jakimś znaczeniu jest narażony na życie szkodliwych pyłów i zanieczyszczeń powietrza. W tłu pracy, w jakim żyje aż 1/3 swojej doby, winien stanowić odciążony od czynnika, który może wykonywać stany chorobowe. Zakładając, że wszędzie wokół narażeni istniejemy na wdychanie groźnych spalin, kurzu i roztoczy, nie powinniśmy biernie oddawać się dodatkowemu podtruwaniu nas szkodliwymi pyłami w akcji. Filtr odpylający w tłu pracy to pozytywny metoda, aby zapobiec dodatkowemu wdychaniu niebezpiecznych podstaw do organizmu.

Filtry robią na podstawie grawitacji, po prostu wychwytując cząsteczki pyłów używające przez ich powierzchnię. Dzięki obecnemu w znaczeniu zapylonym filtruje się powietrze, zanim człowiek zacznie nim oddychać.