Kasa fiskalna novitus mala plus

Pomimo, iż potrzebę posiadania kasy fiskalnej novitus deon w praktyki gospodarczej ma coraz wyższą rzeszę przedsiębiorców, wciąż są możliwe wedle obowiązujących przepisów zrezygnowania z obecnego obowiązku.

Utrata uprawniona do takiego rozwiązania, może wynikać około 100 tysięcy polskich podatników. Od 1 marca 2015 roku obowiązek wykorzystywania tych narzędzi dotyczy między innymi podatników świadczących usługi z zakresu naprawy silników, usługi fryzjerskie, kosmetyczne, usługi połączone z wyżywieniem, usługi prawnicze, doradztwa podatkowego oraz lekarzy. A kto tak tak nie pragnie być kasy fiskalnej? Między innymi interesują one zwolnień przedmiotowych, przysługujących do dużych czynności. Podatnik wykonujący prac zwolnione przedmiotowo nie wymaga ich patrzeć na kasie fiskalnej. Kto nie musi być kasy fiskalnej: dostawa usługi czy świadczeń z działu usług nadawczych, usług internetowych, usług powiązanych z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, energią elektryczną, parą wodną, paliwa gazowe, wodą w świadomości naturalnej, usługi połączone ze zbieraniem odpadów innych niż niebezpieczne, usługi połączone ze zbieraniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z obróbką odpadów, usługi połączone z przetwarzaniem odpadów niebezpiecznych, usługi połączone z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych, transport kolejowy, publiczny i podmiejski, usługi pocztowe i kurierskie, pomocy w dziale noclegów, usługi świadczone przez hotele, motele i pensjonaty,usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe, usługi ekonomiczne i ubezpieczeniowe, wynajem i pomocy zarządzania nieruchomościami, usługi związane z obrotem rynku nieruchomości, czynności notarialne, usługi powiązane z utrzymaniem porządku, usługi administracji publicznej, usługi archiwów, organizacje członkowskie, usługi dostarczane przez organizacje i zespoły eksterytorialne.

Podatnicy wykonujące przedmioty wyżej wymienione, mogą również mieć ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego. Uprawnienie do ostatniego zwolnienia przysługuje ze względu na budowę sprzedaży podatnika. Jeśli zwrot z czynności wymienionych posiadał w dawnym roku ponad 80% całości obrotu, podatnik może brać ze rozwiązania z kas dla całości sprzedaży.