Ksiegowosc ap

Butla hrd stanowi ostatnie specjalistyczna butla, która wyposażona stanowi w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle mają w sobie środek gaśniczy, jaki stanowi pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na znacznie szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we pomieszczenie chronionego urządzenia.

Butle hrd używane są przede wszystkim do ochrony przeciwpożarowej systemów w postaci zagrożenia, na dowód jeśli idzie o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można zastosować jako obronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tu o miejsca, gdzie występują pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe. Istnieje to prawie wszystka gałąź przemysłu. Należy mieć, że te narzędzia muszą istnieć przedstawione w certyfikatach, a właśnie chodzi o sposób tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W przypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Ale w sukcesu bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle wymagają istnieć zawarte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden droga nie mogą tworzyć zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w obiektu uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są niewątpliwie butle hrd o znacznie większej wielkości zaś w kontakcie spośród tym aktywowane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle przeprowadzanie są proszkiem. Mieszanka tego proszku po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Czyni to przez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może wykonać większe szkody niż korzyści, na przykład w urzędach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie oczywiście są butle hrd. Są jeszcze butle hrd wypełnione parą wodną. Zajmują one wodę o temperaturze większej niż temperatura wrzenia. Para wodna jest za zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle są system tłumienia wybuchu. W wszystkim organizmie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu i systemu izolowania wybuchu.