Ksiegowosc i kalkulacja 1

Butla hrd jest toż specjalistyczna butla, która wyposażona jest w szybko-otwierający się zawór. Przedmiotowe butle liczą w sobie środek gaśniczy, który jest pod stałym ciśnieniem. Budowa omawianej butli pozawala na bardzo szybkie wprowadzenie środka gaśniczego we tło chronionego urządzenia.

Butle hrd kierowane są przede wszystkim do ochrony przeciwpożarowej systemów w sytuacji zagrożenia, na dowód gdy idzie o produkty łatwopalne. Chodzi między innymi o filtry, mieszalniki, silosy, cyklony, granulatory czy suszarnie. Ponadto butle można użyć jako ochronę przed wybuchem aparatów, kanałów, przewodów, zbiorników, chodzi tutaj o środowiska, gdzie są pyły klasy ST1-ST3 oraz gazy i mieszaniny hybrydowe. Istnieje zatem prawie każda gałąź przemysłu. Należy mieć, że te urządzenia wymagają być przedstawione w certyfikatach, i dobrze chodzi o system tłumienia wybuchu oraz bariery gaszącej. W przypadku wybuchu chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1595X. Zaś w sukcesie bariery gaszącej chodzi o certyfikat jednostki notyfikowanej FSA nr: FSA 09 ATEX 1596X.

Dopuszczalna objętość butli wynosi pięć litrów. Butle pragną być zamknięte szczelną, stalową membraną. Omawiane butle w żaden pomoc nie mogą powodować zagrożenia podczas prac serwisowych. Butle należy aktywować napięciem minimum 100/300V, w celu uniknięcia aktywacji przypadkowym napięciem. Są oczywiście butle hrd o moc większej wielkości zaś w stosunku spośród ostatnim wytwarzane są proporcjonalnie większym napięciem. Typowe butle wykonywanie są proszkiem. Mieszanka tego miale po rozpyleniu redukuje ciśnienie wybuchu. Robi to przez zneutralizowanie wybuchowej atmosfery pyłowej. Tam, gdzie zastosowanie zwykłych butli proszkowych może dostarczyć większe szkody niż korzyści, na przypadek w punktach farmaceutycznych, obiektach przemysłu spożywczego, zastosowanie oczywiście mają butle hrd. Istnieją i butle hrd wypełnione parą wodną. Stanowią one wodę o temperaturze większej niż temperatura wrzenia. Para wodna ma za zadanie tłumić wybuch. Podsumowując, butle stanowią system tłumienia wybuchu. W całym systemie hrd funkcjonują obok systemu dekompresji o odciążania wybuchu i systemu izolowania wybuchu.