Lampy przeciwwybuchowe led

Oznaczenie EX jest dodatkowym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które kierowane jest dla urządzeń i systemów ochronnych lub ich podzespołów i popularni.

W układu ze wielkimi różnicami w zakresie bezpieczeństwa w końcach Unii Europejskiej, zapadła opinia o ujednoliceniu obowiązujących wartości w niektórych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na znacznie łatwiejszy oraz szybszy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Rozwiązania, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem oraz urządzeń, jakie są przeznaczone do lektury w obecnych dzielnicach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w kierunku ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn i ochronnych systemów, które pozostawione są do karierze w strefach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne chcenia w charakterze ochrony oraz bezpieczeństwa zatrudnionych na stanowiskach, na których potrafi spotkać atmosfera zagrożenia wybuchem. Wszystkie dania EX, powinny stanowić dokładnie oznaczone i przejść szereg testów, jakie tworzą na planu wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Nasza otrzymała w 2003 roku, ściśle tworzą i uściślają zasady produkcji i oznaczania tego gatunku urządzeń. Więcej na punkt Atex znajdziesz tutaj.