Lekarz i kasa fiskalna

Kasa fiskalna zwana kasą rejestrującą niczym samochód musi być pasowana okresowemu przeglądowi. Natomiast w niniejszym fakcie omawiany przegląd wymaga być stworzony najpóźniej dwa lata od niedawnego przeglądu lub fiskalizacji. Przegląd kasy fiskalnej cena kraków oscyluje w możliwościach od 100 do 200 złotych wraz z dojazdem.

Obowiązek przeglądu kasy fiskalnej powstaje z odpowiednich aktów prawnych. Podstawą prawną dwuletniego okresu przeprowadzania przeglądu kas finansowych jest § 7 ust. 1 pkt 6 w zw. z § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sytuacji warunków stosowania kas rejestrujących. Razem z prawem, a całkowicie z przepisami artykułu 61 § 3 k.k.s niewykonanie lub nieterminowe wykonanie przeglądu kasy rejestrującej kojarzone jest niczym nieprawidłowe prowadzenie książki i grozi nałożeniem kary grzywny za przestępstwo skarbowe. Jednakże tańszą alternatywą dla co dwuletniego przeglądu jest przenoszenie go co roku. Informując o przeglądzie kas rejestrujących, należy również wspominać o określeniu odpowiedniego terminu, co dokonuje się na platformie Ordynacji Podatkowej. Zgodnie z art. 12 § 3 niniejszej ustawy czasy ustalone w majach mijają się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który mówi początkowemu dniowi terminu, a jeżeli takiego dnia w zeszłym miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca.

Obowiązek pilnowania terminu przeglądu kasy rejestrującej spoczywa na twarzy korzystającą omawianą kasę fiskalną. Posiadacz przed upływem dwóch lat z ostatniego przeglądu powinien poinformować serwisanta o potrzeby stworzenia takiego przeglądu. Serwisant kas, w momencie 5 dni z dnia stworzonego przez posiadacza kasy fiskalnej zgłoszenia, powinien zrobić obowiązkowy przegląd techniczny kasy (§ 31 ust. 4 prawa w sytuacji kas).

Przegląd stanu technicznego kasy rejestrującej powinien sprawdzać przede wszystkim: stan wszystkich plomb kasy, stan obudowy, czytelność dokumentów fiskalnych, program pracy, poprawność działania, stan pamięci i stan akumulatorów. W końcu uniknięcia narażania się na kary ze strony Urzędu Skarbowego podatnik powinien pilnować terminów przeglądu kasy rejestrującej.