Material requirements planning na czym polega

System mrp zwany Material Requirements Planning daje możliwość planowania potrzeb materiałowych. Może się to odbywać na podstawie danych o strukturze wyrobów, ale także na podstawie informacji o istniejących stanach magazynowych, stanie zamówień, które są w toku czy też na podstawie planu produkcji.

Dzięki takiemu systemowi można łatwo, ale i skutecznie kontrolować zarówno rodzaj jak i ilość oraz terminy produkcji. Daje jednocześnie możliwość skutecznego sterowania zapasami oraz ich odpowiednim uzupełnianiem. Mrp system pozwala na wyeliminowanie czasochłonnych obliczeń. Przede wszystkim system mrp pozwala na odpowiednie określanie wielkości zamówień. Ponadto daje możliwość ustalania terminów dostaw. Jednocześnie umożliwia ustalanie wielkości produkcyjnych partii. Pozwala na wyznaczenie odpowiedniego terminu do rozpoczęcia produkcji. Daje także możliwość określenia wielkości zapasów.
Mówiąc o zastosowaniu systemu Material Requirements Planning można powiedzieć, że zwiększa on znacznie płynność zapasów materiałowych. Pozwala jednocześnie na skrócenie czasu realizacji zamówień. Zmniejsza ilość zamówień, które są niezrealizowane w wyniku braku materiałów lub części. Ponadto pozwala na zmniejszenie liczebności pracowników, którzy muszą zajmować się zaopatrzeniem materiałowym.
Omawiany system można bez problemu nazwać zbiorem procesów, których podstawowym zadaniem jest przede wszystkim wyznaczanie zapotrzebowania na surowce, komponenty czy materiały. System ten pozwala na znaczne zmniejszenie nakładów finansowych, które potrzebne by były dla organizacji produkcyjnej.
Głównymi celami Material Requirements Planning jest zmniejszenie zapasów, dokładne określenie czasu dostaw oraz dokładne określenie kosztów produkcji. Ponadto system ma na celu lepsze wykorzystanie posiadanej przez firmę infrastruktury – możliwości wytwórczych czy magazynów.