Home Uncategorized Mikroskopu stereoskopowego

Mikroskopu stereoskopowego

written by admin Czerwiec 3, 2017
Mikroskopy stereoskopowe umożliwiają przestrzenną obserwację celów w świetle przechodzącym i odbitym, dzięki wykorzystaniu oddzielnych okularów dla obojga oczu, co kupi na trójwymiarowe widzenie powiększanego obrazu. Dzięki dużemu postrzeganiu powiększonych obiektów, mikroskopy stereoskopowe znajdują zastosowanie w takich rzeczach wiedzy jak np. biologia, paleontologia, entomologia, krystalografia, kryminalistyka, mineralogia, jubilerstwo natomiast w sektorze. Mikroskopy stereoskopowe służą głównie jako narzędzie do obserwacji obiektów nieprzezroczystych w świetle odbitym i oferują relatywnie mniejsze powiększenia niż mikroskopy biologiczne, gdyż znajdują wykorzystanie w drugich celach, jednakże nie wymagają preparowania próbek na szkiełku. Wprowadzono dwa rozwiązania techniczne dotyczące obiektywów stereoskopowych, oraz są nimi sposób Greenougha wykorzystujący dwa podstawowe obiektywy oraz sposób Abbego, w którym zastosowano jeden czołowy obiektyw.

Kiedy szybko zostało powiedziane wcześniej, obraz widziany przez mikroskopy stereoskopowe jest obszerny i absolutnie z obecnego względu omawiane urządzenie doskonale przydaje się do jeżdżenia w środku mikroskopowym dynamicznie ruszających się organizmów żywych. Standardowy zakres powiększeń świadczony przez mikroskopy stereoskopowy mieści się głównie w ścianach od trzykrotnego do jeszcze dwu stokrotnego, lecz ze względu na drobną odległość fizyczną obiektywów z badanej próbki oraz małą ilość światła odbitego docierającego do obiektywów, niemożliwe jest skorzystanie większych powiększeń.

You may also like