Modul program orientasi pelajar

Program Enova zawiera dużo modułów, które potrafią być odpowiednie w firmie czyli w przedsiębiorstwie w moc aspektach jego bycia. Moduł Kadry natomiast Płace pomaga w ewidencji danych kadrowych, naliczaniu wynagrodzeń, podatków, składek ZUS itd. Zapewnia kompleksową obsługę spraw pracowniczych. Jest on systematycznie aktualizowany do dziś obowiązujących w Polsce przepisów. Określa go prosty i zrozumiały w obsłudze interfejs graficzny, jest również w całości zgodny z pakietem MS Office.

Moduł Księga Podatkowa jest i odpowiedzialny za obsługę firmy w istoty ewidencji dokumentacji, księgowania oraz dokonywania sprawozdań modnych i przeszłych. To przy jego pociech robione są wszelkie zestawienia, rozliczenia i zapisy KPIR. Pozwala on zarówno ewidencję rozrachunków walutowych z automatycznym obliczaniem różnic kursów. Księga Inwentarzowa pozwala odbiorcom na rejestrację zdarzeń związanych ze środkami trwałymi. Moduł zobowiązany istnieje i za ewidencję wartości niematerialnych oraz wyposażenia. Możliwe jest prowadzenie swoistego terminarza zdarzeń, jakie są związane z tymi materiałami. Książkę z elementem można rozpocząć w wolnym okresie roku rozliczeniowego. Moduł Faktury leczy w toku wystawiania dokumentów sprzedaży oraz ustalania cenników i gromadzenia informacji o kontrahentach firmy. Aplikacja Handel pomaga jej klientom wystawianie dokumentów zakupu, sprzedaży, prowadzenie ewidencji zamówień i obsługi magazynu. Bardzo istotnym modułem jest także CRM (Customer Relations Management). Rejestruje on możliwości o klientach, ale umożliwia również obsługę wypożyczalni i serwisu. Aplikacja Księga Handlowa służy do księgowania, dokumentowania i wykonywania innego typu sprawozdań. Urządzenie to w szerokim stopniu usprawnia codzienną czynność księgowych. Ostatni moduł programu Enova - Delegacje służbowe uważa za zadanie wspomagać obsługę i liczenie delegacji domowych i innych. W zasadniczym stopniu poprawia on pracowanie przedsiębiorstwa na ostatnim tłu. Enova cennik jest dobierany sam do wszelkiej firmy. Czynniki brane pod wycieczkę do wielkość przedsiębiorstwa i wybór modułów. Istnieje też możliwy nabądź w 3 wersjach: srebrna, złota i platynowa.