Najlepsze zrodlo dzwieku

Zdrowie i bezpieczeństwo to priorytety, których nie powinno się lekceważyć. Zwłaszcza, kiedy miejsce pracy niesie za sobą szczególne ryzyko, niebezpieczeństwo jak np. w strefach zagrożenia wybuchem. Świadome przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zwyczajnie jest w tym przypadku podstawą.

Jednak za nim pracownik będzie miał możliwość rozpoczęcia pracy – przestrzeń pracy musi zostać uznana za wystarczająco zabezpieczoną. Chyba jedną z najważniejszych ról odgrywa w tych kwestiach kompetentny projektant, który już na etapie planowania instalacji powinien uwzględnić w swoim projekcie przyszłe przeznaczenie instalacji, rodzaj substancji, które zostaną zastosowane oraz ogólne warunki pracy. Dobór odpowiednich zabezpieczeń i urządzeń przekłada się wtedy na optymalizację ogólnych warunków oraz, w dużym stopniu, wyeliminowanie źródeł zapłonu, które mogłyby powstać od urządzeń elektrycznych w obrębie danej strefy.

Kolejnym niezbędnym elementem, przekładającym się na bezpieczeństwo, jest zastosowanie środków ostrzegawczych. Taką funkcję pełnią między innymi sygnalizatory akustyczne (inaczej dźwiękowe), które za pomocą głośnego, wyraźnego dźwięku informują o zagrożeniach lub niepokojących zmianach urządzeń. Charakterystyczny hałas sygnalizatora jest świetnym sposobem do ostrzegania przed występującym niebezpieczeństwem. W asortymencie specjalistycznych sklepów możemy znaleźć zarówno brzęczyki, syreny wielotonowe, buczki, jak i gongi. Istnieją również modele, które oprócz sygnału akustycznego stosują rozwiązania świetle – w takim wypadku o niebezpieczeństwie alarmuje zsynchronizowana kombinacja dźwiękowo-świetlna.
Należy również pamiętać o tym, iż w kompetencjach i obowiązkach pracodawcy leży, aby zapewnić pracownikom techniczne lub organizacyjne środki ochronne, zgodnie z r.m.p.a.w.