O materialach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego

Wybuch określa się jak dużo silną reakcję utleniania lub rozkładu, która liczy na szybkim spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w sferze, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową a efektem akustycznym.

Wybuch jest pomieszczenie w odpowiednio określonych warunkach, i dokładnie wtedy, gdy stężenie surowca palnego znajduje się w dokładnie określonym przedziale, który zwany jest granicą wybuchowości. Stężenie składnika palnego w konkretnym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do powstawania wybuchu wskazane istnieje jeszcze jedna energia, której inicjatorem mogą stanowić takie czynniki jak iskry, które powstały podczas pracy maszyn i budowie elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do bardzo wysokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta nazywana jest niską energią zapłonu i określana jako daleko delikatna energia kondensatora w regionie elektrycznym, którego wyładowanie może przynieść zapłon mieszaniny i przenoszenie się płomienia w danych warunkach badania. Explosion safety devices to narzędzia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do lekturze w okolicach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który pozwala na analizę zagrożenia wybuchem, który powstaje od żyjących w konkretnym regionie źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które pochodzą z pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak jeszcze iskry mechaniczne.

Paliwo pragnie brać dostęp z utleniaczem, i rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz dodaje się bowiem z treścią samorzutnie dzięki dyfuzji, i do wytworzenia chmury pyłowej wskazane jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, a w wypadku miałów jest brane za koniczny czynnik do jego zaistnienia. Wśród gazów utleniaczami zapewne być zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, które są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale także ciała stałe.