Obowiazek kasy fiskalnej w 2013 roku

Prowadzimy sklepem, w jakim obrót ewidencjonujemy przy wykorzystaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w zagranicznej walucie jest dodatkowa?

W kontrakcie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do wykonywania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a ponadto do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też gdy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który zawiera informacje, jakie powinny otrzymywać się na paragonie fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie wymagają spełniać kasy rejestrujące zapisane są oraz w punkcie 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak to, w sprawa § 14 ust. 1 tego rozporządzenia program do sprzedaży w magazynie powinien być m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, albo jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie daty i czasu zmiany; zapisania chwili a czasu zaczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w zagranicznej walucie w myśli fiskalnej, a i przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na inne waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z daniem kursu i złożeniem zapłaty wymaga być ustalony na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z logo danych walut; przeliczenie musi zostać wyprodukowane z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Także do oznaczenia skrótu nazw walut obcych odnosi się oznaczenia, które są obsługiwane przez Swój Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma cel prowadzić sprzedaż towarów na myśl konsumentów, którzy uiszczają opłatę w walutach obcych, więc co do zasady, musi umieć kasę fiskalną, zaopatrzoną w zależność, która pozwoli przeliczenie kursu walut.

Z formy, jaka została zaprezentowania w pytaniu można wywnioskować, iż opłata za nabyte artykuły uważa żyć leczona w euro, w terminie gdy wartość umów będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.