Obsluga finansowa firm bez wzgledu na branze

Program Symfonia Finanse i Księgowość to narzędzie umożliwiające zarządzanie w firmach o małej i średniej wielkości.
Ma on za zadanie obsługę finansową firm bez względu na branżę, pozwala na zarządzanie wieloma podmiotami równocześnie, a także pracę kilku użytkowników w sieci.


Program ten służy do rejestracji wszelkich zdarzeń gospodarczych, we wszystkich przedsiębiorstwach zobowiązanych przepisami prawa do prowadzenia ewidencji księgowej.
Symfonia charakteryzuje się indywidualnym językiem, pozwalającym na programowanie raportów wykorzystujących informacje z własnych baz danych. Ponadto możliwe jest korzystanie z innych programów wchodzących w skład Systemu Symfonia i wymianę pomiędzy nimi informacji, wewnętrznych dokumentów, zestawień lub raportów, a także import z zewnętrznych systemów i aplikacji.
Program Symfonia posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie firmą:
– umożliwia stworzenie testowej firmy, w celu sprawdzenia poprawności działań,
– drukowanie dokumentów możliwe w wersji papierowej lub elektronicznej,
– system automatycznie przypomina o tworzeniu kopii bezpieczeństwa dokumentów,
– umożliwia tworzenie szablonów dla najczęściej tworzonych typów dokumentów,
– dokumenty można dowolnie oznaczać niezależnie od ksiąg rachunkowych np. w celu ich sprawnego odnalezienia, dodając komentarze lub opisy w formie notatek.
Program Symfonia umożliwia tworzenie raportów takich, jak:
– bilans rachunków zysków i strat automatycznie aktualizowany,
– raporty w oparciu o dane zgromadzone na kontach,
– analizy finansowe firmy takie, jak rentowność, płynność finansowa lub kontrola długu,
– przesyłanie zgromadzonych zestawień do programu Analiz Finansowych,
– zestawienia różnego typu dokumentów, tworzonych według kryteriów ustalonych przez użytkownika,
– ustawowo wymagany dziennik księgowań jest aktualizowany przez program automatycznie,
– możliwość generowania własnych zestawień oraz raportów, w zależności od potrzeb.
Program Finanse i Księgowość jest przystosowany także do prowadzenia:
– Ewidencji podatków i rejestrów Vat, umożliwiającej śledzenie transakcji, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług,
– Ewidencji rozrachunków- zarówno w walucie krajowej, jak i obcej
– Ewidencji deklaracji i danych podatkowych.