Odpylacz uo1000

Odpylacz wykonany zgodnie z informacją atex (atex dust collector) siedzi w budowie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony jest dla przeciętnych i wysokich instalacji odpylających z możliwością rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są często w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany towar jest przenoszony poprzez przenośnik łańcuchowy w perspektywę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania tematu na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest polecane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest udzielane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są dostępne w okresie codziennej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy trwa w ciągu wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, wchodzi do rozprężenia, co sprawia, że wielkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest kierowany poprzez przenośnik łańcuchowy do momentu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie towaru na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po przekroczeniu przez worki filtracyjne, świeże powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich składników wybiera się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który gwarantuje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega poruszaniu się wentylatora po zakończeniu, co czyni maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi przychylne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w momencie jego pracy (on-line) jak także po jego wyłączeniu (off-line).