Odpylacz venturiego

Odpylacze workowe, dzięki bogatemu wyborowi w skóry worków filtracyjnych z nowych materiałów również o nietypowym typie i różnym systemie czyszczenia, zaczynając od mechanicznego po system przedmuchowy i usuwanie brudu sprężonym powietrzem, znajdują swoje zastosowanie prawie w jakiejś gałęzi przemysłu, w którym istnieje problem z złym powietrzem powstającym w toku przemysłowym.

Niezwykle proste - filtry modułowe, które zjadane są głównie w dziedzinie drzewnej i meblarskiej, bardzo dużo wykonują naszą pozycję i przy odciąganiu innych sposobów pyłów, np. papier, tworzywa sztuczne, itp. W bliskiej możliwości jesteśmy również wielkie wartości modułowe mogące służyć wielkie hale produkcyjne kiedy oraz małe odpylacze stacjonarne wykorzystywane indywidualnie dla niektórych maszyn.

Odpylacze kartridżowe mimo małych gabarytów charakteryzują się dużą powierzchnią filtracyjną. Traktowane są do suchych i słabych pyłów. Odpylacze kasetonowe są wykorzystywane w filtracji przemysłowej o małych stężeniach pyłów. Z porady na naszą strukturę są wielką przestrzeń filtracyjną.

Dużo trudna gama proponowanych odpylaczy pozwala nam optymalny dobór maszyny do spraw klienta. Więcej informacji o swej ofercie można przyjąć na polskiej stronie internetowej lub komunikując się z nami bezpośrednio.

Proponowane przez nas urządzenia odpylające są przydatne w grupie przeciwwybuchowej co oznacza, iż to odpylacz wykonany zgodnie z przepisami zawartymi w unijnej dyrektywie atex, z angielskiego "atex dust collector".

Zastosowanie: - pyły, trociny, wióry czerpiące z obróbki drewna - pył szlifierski z opiłkami różnorodnych materiałów - mgła olejowa, itp.

Zachęcamy do zaznajomienia się z innowacyjnym odpylaczem filtracyjnym o modułowej konstrukcji, który dzięki naszej stabilnej budowie, wielofunkcyjności, możliwości korzystania różnych form, sposobie opróżniania oraz czyszczenia rękawów filtracyjnych, znajdzie również w Twojej firmie zastosowanie i da utrzymać w nim czystość, natomiast w porządku zimy w zespole recyrkulacyjnym odzyska ciepłe powietrze z powrotem na halę.