Odpylanie hal

System odpylania znajduje wykorzystanie w branżach przemysłu, poruszających się m.in. obróbką metali, przetwórstwie drewna, branży energetycznej, spożywczej, farmaceutycznej oraz w tokach, gdzie wskazane jest przesypywanie materiałów sypkich. Unoszące się cząstki o bardzo niewielkich rozmiarach stanowią niebezpieczeństwo dla maszyn oraz dla zdrowia człowieka (część z nich korzysta oddziaływanie toksyczne), dlatego i skuteczne sposoby odpylania są istotny składnik w wyposażeniu przedsiębiorstwa, bowiem wpływają na utrzymanie wydajności poprzez ochronę zdrowia, ochronę otoczenia oraz zwiększanie bezpieczeństwa pracy.

Dust collection system powinien być zlokalizowany blisko źródła emitującego zanieczyszczenie. Ramiona samonośne, ssawy, okapy, odkurzacze przemysłowe powinny wybierać nie tylko powstające podczas procesów przemysłowych pyły ale także łagodzić ich osadzaniu i powtórnemu unoszeniu.

Elementy systemu odpylania:

1. cyklon - typ urządzenia, w jakim przybywa do oczyszczenia gazów z części stałych dzięki działaniu siły odśrodkowej (wirowy ruch powietrza w separatorze powoduje ocieranie się cząstek o ściany urządzenia, utratę energii kinetycznej również w konsekwencji poddanie się prawu grawitacji),

2. filtry - włożony w obudowie ze zwykli nierdzewnej wkład filtracyjny, wyposażony w sposób oczyszczania sprężonym powietrzem dany w drzwiczkach oraz wentylator, widoczne są filtry z workami lub kieszeniami filtracyjnymi.

Bardzo istotną myślą w zespołach odpylających jest ich szczelność - każda dziura w rezultacie erozji ulegnie powiększeniu, doprowadzi do nieszczelności systemu i zagrożenia. Innym elementem ważnym w instalacji jest trwałość materiałów, z jakich urządzenia są wykonane - ocierające się o powierzchnie boczne cząstki stałe robią ich ścieranie. Urządzenia odpylające nie mogą robić te powstawania ładunków elektrostatycznych. Grozi to wybuchem.