Optima program ksiegowy instrukcja

Optima to rada programów połączonych ze sobą. Pracują stosując się do wspólnej podstawy danych. Szereg dostępnych modułów stwarza dużo ofercie dla lekkich oraz małych przedsiębiorstw. Dzięki wbudowanym rozwiązaniom ułatwia kontrolowanie procesów występujących w korporacji. Drinku z polecanych składników jest program comarch magazyn.

Moduł ten dany jest dla firm usługowych. W oczywisty sposób umożliwia obsługę transakcji handlowych. Dostęp do wiadomości jest dodatkowy z poziomu innych modułów co ułatwia prowadzenie procesów księgowych. Program comarch magazyn:

– umożliwia obsługę dokumentów zewnętrznych jak PZ (przyjęcia zewnętrzne) i WZ (Rozchody zewnętrzne),
– po skończeniu nowej podstawy danych można ją modernizować za pomocą kreatora,
– w zasięgu jednej firmy można mówić kilka lokalnych magazynów,
– umożliwia obsługę dokumentów wewnętrznych jak przyjęcia wewnętrzne, rozchody wewnętrzne oraz przesunięcia międzymagazynowe,
– generuje faktury zakupu / sprzedaży na zasadzie kilku dokumentów np. PZ/WZ,
– pozwala na przeprowadzenie szybkiej inwentaryzacji,
– umożliwia dokonywanie rezerwacji wyrobu przez odbiorcę,
– umożliwi obsługę opakowań kaucjonowanych,
– współpracuje z Comarch ERP e-Sklep, przesyła towary wraz z opisami, atrybutami i zdjęciami do witryny sklepu internetowego.

Poszerzenie programu o dodatkowy panel handel plus kupi na pozyskanie wyczerpującej wiedzy o stanach magazynowych. Umożliwia prowadzenie obrotu produktami w oparciu o pewne partie zróżnicowane pod względem cechujących je stron. Użytkownik sam podejmuje decyzję, który artykuł oraz z której dostawy zamierza wydać z magazynu. Dedykowany jest firmom prowadzącym rozbudowaną obsługę magazynów. Instalacja elementu jest otwarta, działa w niniejszym zamieszczona instrukcja obsługi. W zwykły i przystępny sposób kieruje punkt po artykule do rozwiązania instalacji.