Pospiech stare pole

Ogień jest bardzo niszczycielską siłą. Gdy na prostej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je pełnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie całe znane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W współzależności od spalanego artykułu do poskramiania pożarów dopasowuje się inne środki gaśnicze. Najpopularniejszym jest absolutnie woda. Jednakże nie w jakimś przypadku można się nią posługiwać. W pożarach stosuje się również dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest polecanie pary wodnej do dławienia ognia i chronienia jego powtarzania się. Mniejsza popularność pary wynika może z ostatniego, że można ją wiązać tylko w mieszkaniach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na przykład do gaszenia płonących lasów. Nie reguluje to, że nie ważna spośród niej otrzymywać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest silnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w pomieszczeniach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na podawaniu jej pod ciśnieniem w rejon pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych przemieszczających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę zaczyna się nie jedynie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Natomiast w ostatnich wypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na placu zamkniętym. W terenie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako środek gaśniczy.