Poziom znajomosci jezyka sredniozaawansowany

Tłumaczenie ustne to przekład, który pomaga komunikację między dwoma rozmówcami, jacy nie porozumiewają się w niniejszym samym języku. Tłumaczenie ustne dokonuje się na bieżąco, co świadczy, że przedstawiaj nie ma czasu sprawdzać słów w słowniku, czy dziwić się nad sensownością wypowiedzi. Trzeba okazać się dużą uwagą i refleksem, żeby przekład był konkretny oraz nie tracił sensu, który rozmówca chce przekazać.

Najciekawsze jest tłumaczenie konferencyjne, które bierze się podczas publicznych wystąpień. Często, oficjalne spotkania określane są równocześnie na kilka języków - w relacje od tego jakim językiem posługują się referenci i słuchacze, albo w których krajach kończy się transmisja na żywo.

Tłumaczenie ustne w Warszawie różnią się na tłumaczenia symultaniczne - czyli takie, które prowadzi się na bieżąco, tłumaczenia konsekutywne - z przekładem odkłada się aż prelegent skończy wypowiedź i kreuje się ją z dopłatą specjalnego zapisu, tłumaczenia szeptane - gdy podczas wystąpień tłumaczy się wypowiedź dla pojedynczej osoby, siedząc u niej. Występują także przemówienia sądowe. Podczas nich artykuł jest odtwarzany na obecnie na sali sądowej, oraz to świadczy, że konieczny jest stan tłumacza przysięgłego. Często i tłumacz pomaga wybranej osobie podczas wyjazdu zagranicznego, gdzie robią się spotkania biznesowe/negocjacyjne i potrzebny jest przekład.

Większość tłumaczy ustnych zrzeszona istnieje w stowarzyszeniach, które nie tylko podnoszą prestiż, lecz jeszcze oferują materiały szkoleniowe, czy wskazują nauki w których można podnosić kwalifikacje. Z pomocy takich osób chętnie korzystają oficjalne komisje, ONZ, Trybunał Sprawiedliwości, Parlament, Komisja Europejska. Mają to pewność, że kobiety, które wykonują tłumaczenia, zapewniają wysoki stopień przekładu, a ponadto dokładność.