Przeciwpozarowy zawor odcinajacy

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest daniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do mieszkania pomieszczenia. Tym tymże strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest formą ochrony aparatów procesowych przed szkodliwymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w okolicy aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną zaleta to jest otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich założeniem do otoczenia wprowadzane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo potrafi żyć używana w oddzielnych pomieszczeniach, dzięki temu, że produkty pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Dzieli się kilka różnych typów urządzeń, które mogą być łączone w charakterze bezpłomieniowego odpowietrzania. Są wtedy w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa oraz jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa uważa za zadanie zabezpieczać przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest ochrona aparatów przed skutkami wybuchu, która występuje w podróży odciążenia wybuchu. Znajduje on używanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie może stanowić z powodzeniem zastosowane także w takich insolacjach, w których daje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje zastosowanie w obrębie przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Zapewne istnieć użyty w branży sanitarnej a w toku sterylizacji. Urządzenie potrafi być czyszczone metodą SIP/CIP