Psychika po narkotykach

W warunkach zapylenia powietrza substancjami stwarzającymi zagrożenie wybuchem niezbędne jest branie urządzeń z certyfikatem ATEX i budowy zaprojektowanych oraz stworzonych razem z dyrektywą ATEX działającą w końcach UE.

W pracy, w warunkach zapylenia proszkami farb, miałem węglowym lub pyłami o pochodzeniu organicznym (np. drewno) wskazane jest przede wszystkim zapewnienie odpowiedniego odpylenia. Skuteczne odpylanie ATEX (atex dust extraction) z powodzeniem niweluje większość zagrożeń, jednak aby działało w pełni sprawnie, niezbędne jest zawarcie odpowiednio dopracowanych i możliwie wydajnych rozwiązań technologicznych, technicznych i proceduralnych. Które więc rozwiązania?

Odpylanie ATEX w pracy W pracy odpylanie ATEX (wspólne z europejskimi dyrektywami) zmniejsza się do: - stosowania odciągów miejscowych, które należy usytuować w otoczeniu źródeł emitujących zanieczyszczenia grożące wybuchem, odciągami są ramiona samonośne, okapy przemysłowe czy specjalne ssawy, - regularnego odkurzania powierzchni, na których obejmują się skupiska miału (na dowód wokół obrabiarek), do owego przedmiocie należy wziąć odkurzaczy przemysłowych, - dobrego uziemienia pracujących narzędzi a samej instalacji odpylającej, ponieważ ona także może robić ładunki elektrostatyczne – uziemienie zapobiega temu zjawisku, - właściwego skonstruowania kanałów odprowadzających pyły i bezpieczeństwa ich przed erozją, - stosowania wentylatorów, filtrów i akcesoriów odpylających zaprojektowanych razem z poradą ATEX oraz potrafiących dobre certyfikaty. Dla możliwie najpełniejszego zabezpieczenia się przed wybuchem instalacje odpylania ATEX warto doposażać w systemy gaszenia (skier i / lub pożaru) w samych instalacji.