Pyly makroskopowe

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe są najprawdziwsze zagrożenie dla zdrowia idących w takim środowisku osób.

Ze powodu na zysk na stan zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym znaczeniem w tle emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest zdolne zapobieganie przez stosowanie wyjątkowej i społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające liczymy na: odpylacze stare oraz mokre. Najczęściej używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to sam z najniższych odpylaczy o niewielkich kosztach instalacji. Zaletą tego rozwiązania jest ograniczona skuteczność odpylania, a często są łączone w zintegrowaniu z pozostałymi odpylaczami. Dużo bogatą skutecznością działania ukazują się odpylacze filtracyjne. Przydatne w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najbliższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w sensie zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki występujące na wynik przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania wymagają być zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą być certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny jest z gałęzi przemysłu i z pewnego zagrożenia.