Rodzaje gasnic i pozarow

Pożary, które zachodzą w cichych pomieszczeniach, o niewielkiej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę daje się w miejscach, w jakich objętość wynosi około 500 m3. Powinny toż istnieć miejsca szczelne. Para jako sposób gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie zapewne istnieć wykorzystana, ze względu na jej znacznie mały ciężar właściwy, co tłumaczy się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Także w wypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej więcej jest kilkoro korzystne i funkcjonalne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich bierze się parę wodną do bezpieczeństwa i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten materiał gaśniczy dopasowuje się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą być ugaszone w efekcie kontaktu z wodą.

Para wodna prawdopodobnie żyć również używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie ostatnim daleko efektywne im piękniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w okolicy spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w obszarze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest znacznie dużo wydajny przy zastosowaniu pary nasyconej, która ceniona jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.