Home Uncategorized Ryzyko wybuchu pozaru

Ryzyko wybuchu pozaru

written by admin Lipiec 26, 2017

Dyrektywa ATEX reguluje przepisy dotyczące bezpieczeństwa działalności w warunkach zagrożenia wybuchem. Ryzyko takie siedzi we pełnych gałęziach przemysłu, w jakich płynie do umieszczania się w powietrzu łatwopalnych substancji także ich oparów, gazów i pyłów, które mieszając się z powietrzem, tworząc ryzyko wybuchu w sukcesie powstania iskry.

 

Przepisy te wyglądają na 13 źródeł zapłonu, z czego drinkiem spośród nich są urządzenia elektryczne. Dyrektywa dzieli je na dwie podstawowe grupy:
– siła I – urządzenia wykorzystywane w górnictwie,
– grupa II – pozostałe gałęzie przemysłu, w których przychodzi do kładzenia się pyłów, gazów, mgieł (przemysł petrochemiczny, chemiczny, drzewno – papierniczy, rolniczy, spożywczy.
W górnictwie, w warunkach gromadzenia się pyłu węglowego i metanu, urządzenia pod względem stopnia zabezpieczenia liczą się na grupy M1 i M2. W różnych gałęziach przemysłu, występują 3 kategorie urządzeń, jakich służenie jest zupełnie związane ze dziedzinami zagrożenia wybuchem, te strefy, to 0, 1, 2, 20, 21, 22. Explosion safety devices to urządzenia przeciwwybuchowe, które korzystają specjalne rodzaje zabezpieczeń, oznaczone odpowiednimi symbolami:
d – budowa ognioszczelna,
ia – budowa iskrobezpieczna (strefa 0),
ib – budowa iskrobezpieczna (strefa 1),
p – z osłoną gazową z nadciśnieniem,
e – budowa wzmocniona,
o – z osłona olejową,
q – z osłona proszkową/piaskową,
n – urządzenia dane do strefy 2,
s – wykonanie specjalne,
m – obudowa hermetyczna,
k – wykonanie wodoszczelne.
O tym, czy dane urządzenie spełnia zasady oraz pewnie być otwarte do lektury w zagrożonych wybuchem warunkach decydują jednostki mianowane przez organa władzy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX określa minimalne wymagania bezpieczeństwa, które powinny zostać przeprowadzone, ostateczną decyzję podejmują określone jednostki. Elementem w bliskim świecie jest przemysł kopalniany. Dodatkowe certyfikaty wydaje Kopalnia Doświadczalna Barbara. W wypadku zagranicznych producentów, honorowane są certyfikaty dopuszczające wystawione przez komisje tych krajów.

You may also like