Skuteczny system odpylania to bezpieczenstwo i komfort pracy

We wszystkich branżach i gałęziach przemysłowych, gdzie na skutek procesu technologicznego powstaje pył i inne zanieczyszczenia, należy stosować bezpieczne i skuteczne systemy usuwania i zarządzania pyłem.

Zapylenie otoczenia produkcyjnego, powstające w wyniku obróbki materiałów, podczas szlifowania, piłowania czy wiercenia, a także podczas przesypywania materiałów sypkich, wpływa na jakość wytwarzanego produktu, na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników oraz na opłacalność i wydajność produkcji. Drobny pył w powietrzu ma znaczenie również dla pracy elektronarzędzi i maszyn produkcyjnych – mniej pyłu wyraźnie wydłuża żywotność urządzeń. Niektóre rodzaje pyłów mogą być toksyczne dla organizmu ludzkiego, drobny pył zwiększa również zagrożenie wybuchem, dlatego zastosowanie na stanowiskach roboczych skutecznego systemu odpylającego jest koniecznością.

Do zadań systemu odpylania (dust extraction systems) należy przechwycenie pyłu i cząstek stałych zawieszonych w powietrzu, gazach spalinowych i przemysłowych, następnie przetransportowanie ich, odfiltrowanie i magazynowanie. Podstawowym elementem systemu są odciągi miejscowe, czyli instalacje, które montowane są w niewielkiej odległości od źródła zapylenia. Odciągi miejscowe przechwytują i pozwalają na usunięcie zanieczyszczeń w miejscu ich wytwarzania, w ten sposób eliminując pył z powietrza i zapobiegając jego rozprzestrzenianiu się w pomieszczeniu. Następnym etapem jest odprowadzenie pyłów razem z odciąganym powietrzem, do urządzeń oczyszczających lub odseparowanie ich w miejscu, gdzie zanieczyszczenia nie będą oddziaływały w sposób szkodliwy.

System odpylania powinien być bezpieczny, dlatego nie może generować ładunków elektrostatycznych, co mogłoby być przyczyną samozapłonu bądź wybuchu, powinien być też wykonany z trwałych i dobrej jakości materiałów odpornych na korozję oraz ścieranie. Instalacja musi być również szczelna, co zapewni skuteczność działania, wydajność i bezawaryjność.

System odpylania dostosowywany jest odpowiednio do warunków i potrzeb miejsca pracy, dlatego jego projekt, wytworzenie i instalacja zależą do indywidualnych preferencji i potrzeb.

Wysokiej jakości system odpylania zapewni czyste powietrze, komfort, i bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz pozytywnie wpłynie na rozwój firmy.