Statyczna belka

Elektryczność statyczna stanowi nadzwyczaj niestabilna także w wartości wszechobecna. Jej rozwiązania szczególnie w sferze zagrożonej wybuchem zmierzają do powstawania iskry oraz w konsekwencji do eksplozji. Każdego roku w Europie dociera do 400 zdarzeń związanych z wyładowaniami energii elektrostatycznej, zawsze można im w przejrzysty sposób zapobiegać stosując proste narzędzia i techniki, jakie są niezawodne i powszechnie dostępne.

Aby odprowadzić ładunki wytworzone i zgromadzone w procesie przemysłowym, należy zbiornikom, pojemnikom, cysternom zapewnić electrostatic earthing, czyli uziemienie elektrostatyczne . Przylega do ostatniego projektu posłużyć się mocnym zaciskiem lub innym niezawodnym połączeniem ochranianego dania z odpowiednio dobranym kablem, gotowym do prowadzenia ładunku elektrycznego do normalnego momentu uziemienia. Podstawą jest skuteczne związanie z uziemieniem, niestety w ciągach produkcyjnych takich tworów jak lakiery, żywice, farby, rozpuszczalniki czy materiały wybuchowe dochodzi głównie do rzeczy, w jakiej elementy przetwarzania, mieszania lub pojemniki na wymienione substancje, potrafią stanowić pokryte wieloma ich warstwami lub rdzą. W klubu z powyższym, osłabiają one podejmowanie zacisków lub drugich metod uziemiających wykorzystywanych przez biura. Według dyrektyw ATEX zaciski uziemiające muszą robić szereg wymagań, żeby potrafiły być dawane w dziedzinach zagrożenie wybuchem. Nie potrafią być pokryte materiałem służącym do powstania iskrzenia w częstych warunkach praktyki. W atmosferze niebezpiecznej, o silnym zagrożeniu zapłonem i wybuchem konieczne są regularne kontrole stanu narzędzi ludzi do uziemienia. W rezultatu eksploatacji, powstawania korozji oraz mechanicznych uszkodzeń, dochodzić że do wady i nieszczelności układów, w efekt czego przestaną one realizować naszą karierę. Istnieje bieżące rzecz bezpośredniego zagrożenia dla personelu i pełnego zakładu. Dzięki rozwojowi technologii, można szybko coraz częściej spotkać systemy uziemienia statycznego, jakie korzystają wbudowany system samokontroli. Urządzone są we znaki i blokady zapobiegające zapłonowi. Musimy zdawać sobie sprawę, że przy rozwoju metody i produkcji, w dobie nacisku na rozwój sprzedaży i obrotu, cała procedura jest zbierana na coraz szybszych i efektywniejszych metodach produkcji. Wzmożony ruch powoduje naturalny wzrost wartości powstających ładunków elektrostatycznych, czego końcem są późniejsze wyładowania. To granie człowieka i presja na jak najprawdziwszy rezultat zagraża bezpieczeństwu jego jedynego.