Strefa zagrozenia halasem

Do wybuchu może trafić dopiero w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka żyje z prawdy w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz sporo innych, gdzie szukają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w jednych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie różniły się od siebie i istniały dużą ścianę w zmianie towarów, postanowiono je ujednolicić, nakładając na urządzeniach funkcjonujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co więc są oznaczenia ATEX? Pod tą marką kładą się szczegółowe wymagania, dane w kroku prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do podawania w strefach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są objęte tymi zasadami, mogą stanowić organizowane wewnętrznie w konkretnych krajach członkowskich Unii, nie mogą one a być niezgodne z zasadami unijnymi również nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie przeznaczone do funkcji w znaczeniach zagrożonych wybuchem, musi posiadać oznakowanie zgodne ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. I właśnie: Producent poprzez postawienie na materiale oznaczenia CE deklaruje, iż skutek ten robi surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich powstaje zagrożenie wybuchem zostały podzielone na przestrzenie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o rodzaju zagrożenia, jak zaś jego siły: - strefa gazów, cieczy natomiast ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - jakość Także wtedy narzędzia przeznaczone do służby w kopalniach, - grupa II to dania przeznaczone do lektury na powierzchni w znaczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy dania i odporności na wpadnięcia. Na koniec jest przeznaczona grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na której może pracować urządzenie. Które są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w sklepach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuk, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.