Struktura produktu turystycznego

System mrp zwany Material Requirements Planning daje możliwość planowania potrzeb materiałowych. Pewno się to wykonywać na platformie danych o strukturze wyrobów, a też na bazie wiedzy o żyjących stanach magazynowych, stanie zamówień, które są w procesie czy i na platformie planu produkcji.

Dzięki takiemu systemowi można szybko, a także efektywnie kontrolować zarówno rodzaj jak i norma oraz terminy produkcji. Daje również możliwość skutecznego sterowania zapasami natomiast ich właściwym uzupełnianiem. Mrp system pozwoli na wyeliminowanie czasochłonnych obliczeń. Przede każdym system mrp zezwala na zdrowe określanie wielkości zamówień. Ponadto daje szansę ustalania terminów dostaw. Jednocześnie umożliwia ustalanie wielkości produkcyjnych partii. Pozwala na wyznaczenie odpowiedniego terminu do podjęcia pracy. Daje także możliwość określenia wielkości zapasów. Rozmawiając o zastosowaniu systemu Material Requirements Planning można powiedzieć, że dodaje on bardzo płynność zapasów materiałowych. Pozwala dodatkowo na obniżenie etapu realizacji zamówień. Zmniejsza ilość zamówień, które są nieprzygotowane w wyniku braku produktów lub części. Ponadto pozwoli na obniżenie liczby pracowników, jacy pragną wykorzystywać się zaopatrzeniem materiałowym. Omawiany system można bez problemu nazwać zbiorem procesów, których ważnym zadaniem jest przede wszystkim wyznaczanie zapotrzebowania na środki, komponenty czy produkty. Sposób ten umożliwia na znaczne zmniejszenie nakładów finansowych, które potrzebne by stanowiły dla organizacji produkcyjnej. Głównymi celami Material Requirements Planning jest zmniejszenie zapasów, dokładne obliczenie czasu dostaw i dokładne określenie kosztów produkcji. Ponadto system jest na końca lepsze wykorzystanie posiadanej przez firmę infrastruktury – możliwości wytwórczych czy magazynów.