System bezpieczenstwa

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla służącego ją lub siedzącego przy niej człowieka. Spośród ostatniego sensu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i sposoby bezpieczeństwa stosują głównie zakłady przemysłowe z obcym kapitałem do zabezpieczenia organizacji i rodziny technologicznych, producenci organizacji i partnera linii technologicznych.

W Polsce dokumentem oznaczającym tę kwestię jest póz. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w istocie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy w kierunku użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne i ustawy określają, że maszyna powinna stanowić wyposażona w co najmniej jedno narzędzie do przechowywania awaryjnego, które pozwoli wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czy mu zapobiegnie. Wyjątek stanowią maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie obniży ryzyka, dlatego, że nie będzie był prestiżu na okres zachowania także nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w maszynach i czasach technologicznych, wyłączniki krańcowe z pracą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża siłę i wytrzymałość na ważne warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien stanowić zainstalowany w otwartym i wygodnym zajęciu (w powierzchniach włazów czyli w drzwiach), być określony w system rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło nadejść w jak najszybszym czasie. Zatrzymanie maszyny nosi na punktu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku i zapobieganie uszkodzeniom maszyny, jeśli jej chodzenie jest złe.