System zabezpieczenia przed wybuchem

Explosion protection to zabezpieczenie przed wybuchem, które jest jednym z najważniejszych działań w strefach zagrożonych takim wybuchem. W celu odpowiedniego przeciwdziałania powstania zapłonu czy wybuchu pożaru należy opracować odpowiedni system zabezpieczeń przed eksplozją. Niniejsze rozwiązania znajdą zastosowanie przede wszystkim we wszystkich strefach, które w jakikolwiek sposób są zagrożone wybuchem pożaru.

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/wilki-maszyny-do-mielenia-miesa/1/Wilki - maszyny do mielenia mięsa Polkas Kraków

Jednocześnie omawiane systemy będą stosowane wszędzie tam, gdzie istnieją pyły wybuchowe w przemyśle. Na system zabezpieczenia przed wybuchem składa się w głównej mierze czynnik jakim jest tłumienie wybuchu. Proces ten polega przede wszystkim na rozpoznaniu początkowego etapu wybuchu. Następnie należy zastosować środek, którego celem będzie zniwelowanie wybuchu w określonym urządzeniu. Dzięki temu eksplozja nie rozprzestrzenia się i zostaje jednocześnie stłumiona zaraz po zapłonie. Wszystko to sprawia, że pożar nie rozprzestrzenia się. Omawiany sposób jest jednym z najbardziej uniwersalnych sposobów zabezpieczenia przed wybuchem, a gdy już do niego dojdzie to zabezpieczenia przed jego skutkami. Zmniejsza on skutki wybuchu. Na etap ten składają się takie elementy jak butle z czynnikiem gaszącym, czujniki ciśnienia, optyczne, czujniki zapylenia oraz centrale sterujące. Kolejnym etapem jest odciążanie wybuchu. Proces ten polega przede wszystkim na odprowadzeniu skutków wybuchu poza ochraniane urządzenie. Dzięki temu ciśnienie wewnątrz urządzenia wraca do normalnego poziomu. Wśród układów odciążających wymienia się panele dekompresyjne, klapy z mechanizmem samozamykającym oraz  bezpłomieniowe układy odciążające. Ostatnim etapem systemu zabezpieczenia przed wybuchem jest odprzęganie wybuchu. Jest to system odcinający wybuch. Jego celem jest przede wszystkim zamknięcie rurociągów czy kanałów. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że dwie wcześniejsze metody niwelują tylko skutki pożaru. Jednak niektóre szczątkowe skutki wybuchu mogą przedostawać się przez rury i kanały co może powodować wtórne wybuchy, jeszcze bardziej groźne w skutkach. Dlatego też system odcinający ma na celu zapobieganie już wspomnianym wtórnym wybuchom. Przykładowo są to butle z czynnikiem gaszącym, zawory odcinające, zasuwy odcinające, systemy odcięcia wybuchu, klapy zwrotne i tym podobne.